S.T.E.M NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

06 Aralık 2019, Cuma
S.T.E.M  NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Bu haftaki konumuzu S.T.E.M. eğitimine ayırdık. Çok fazla bilgiye boğmadan , anlaşılır bir anlatım yapmaya çalışacağım.

Son zamanlarda sık sık adını duyduğumuz  S.T.E.M. eğitimi, bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada sınırsız imkana sahip öğrencileri, içinde yaşadığımız çağın gereği olarak hayata hazırlamada kullanılan yeni eğitim metodlarından biridir. Klasik istihdam (kadrolu, sürekli iş) yerini proje temelli istihdama (sınırlı süreli, ya da iş paketi temelli sözleşmelere) bırakmakta ,bireylerin iş sahibi olabilmeleri için uygun proje yönetim becerilerine (proje planlama, uygulama, değerlendirme, gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. Hemen hemen tüm mesleklerde teknoloji kullanımı ve iş yoğunluğu artmakta bu hızlı değişimlere ve yoğunluğa ayak uydurabilmek ve baskı altında ayakta kalabilmek bireylerin iş sahibi olabilmesi için bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.


  Bu sebeplerden dolayı, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sadece içerik öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip, eğitim sistemlerini sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı disiplinler arası STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine dayandırmayı hedeflemektedir.


STEM eğitimi;  Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturarak, anaokulundan üniversiteye kadar verilecek proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. STEM eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. İş dünyasına girdiklerinde de proje becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır. STEM eğitiminin, bilim ve teknoloji üretimi ve mühendisliğe yönlendirmesi, öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve öğrencilerin projelerini somut olarak hayata geçirebilmesini sağlaması sebebiyle günümüzün en önemli eğitim yaklaşımlarından birisi olduğu söylenebilir.
STEM etkinlikleri kapsamında, öğrencilerinizin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için çok çeşitli alanlarda proje geliştirme ve uygulama çalışması yapılabilir. Proje çalışması yapılacak alanların gelecek vadeden alanlar olması, öğrencilerimizin hayal dünyasını zenginleştirecek ve gelecekte ülke ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek yerli ve millî patentlerin ve buluşların geliştirilmesinin önünü açacaktır. TÜBİTAK’ın belirlediği, gelecek vadeden STEM eğitimi proje ana konu başlıkları aşağıda sıralanmaktadır:

1. Mobil Internet
2. Bilişim İşlerinin Otomasyonu
3. Nesnelerin İnterneti
4. Bulut Bilişim
5. İleri Robot Teknolojileri
6. Otonom Araçlar
7. Yeni Nesil Gen Çalışmaları
8. Enerji Depolama
9. 3 Boyutlu Baskı
10. Gelişmiş Malzemeler
11. Fosil Yakıt Çıkarma Teknolojileri
12. Yenilenebilir Enerji


Yukarıda belirttiğimiz S.T.E.M müfredatıyla eğitim alan öğrencilerin günlük hayatta oldukça önem arzeden buluşlara imza attığını görmekteyiz. 2  yıl önce terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle askerlerin şehit olması haberinden etkilenen Mert Delibalta (13), 1 metre yükseklikten uçarak yer altındaki mayınları lazerle tespit edebilen drone üretti. Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü de alan Mert'in drone'undan dördü, Vietnam'da savaş döneminden kalan mayınların tespiti için kullanılıyor. Bu benzeri haberleri daha fazla duymanın yolu , bu konuya gerekli hassasiyeti ve özeni göstermekten geçmektedir.

Salihli’de pek çok okulumuz imkanları nispetinde teknoloji eğitimlerine  ağırlık vermektedirler. İlköğretim kurumlarında  Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu , Milli Egemenlik Ortaokulu, Kudret Demir Ortaokulu ; Ortaöğretim Kurumlarında  Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Salihli Türk Birliği Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi ortaya koydukları  başarılarla Manisa genelinde isimlerini duyurmuşlardır.


S.T.E.M. süphesiz ki önümüzdeki günlerde daha fazla duyacağımız bir kelime.Daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız  “MEB STEM Öğretmen El Kitabı”ndan daha teknik ve detaylı bir şekilde yararlanabilirler.Google’e yazmanız yeterli