10 MADDEDE NEDİR BU P4C?

04 Aralık 2019, Çarşamba
10 MADDEDE NEDİR BU P4C?

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanan ve bu uygulamalar sonucu çocukların sosyal beceri ve zihinsel kapasitelerine çok ciddi olumlu yansımaları olan P4C metodunu kısaca tanıyalım:


P4C oturumlarında çocuklar, felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmek yerine felsefi bir problemi tetikleyen bir hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, etrafında bir araya toplanır ve  sorular aracılığıyla topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

1-)P4C (Çocuklar İçin Felsefe) Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları doğrultusunda ortaya çıkmış bir yöntemdir.

2-)P4C ,soruşturan topluluk modelini esas alarak, öğrencilerin düşünme ve öğrenmeye dair
sorunlarını çözmek ve tartışma kültürünü kazandırabilmek için oluşturulmuş pedagojik bir
disiplindir.

3-)P4C de sınıf ortamı, bilginin sunulup ezberlendiği bir ortam değil bilginin
soruşturulduğu, sorgulandığı, süzgeçten geçirilip biçimlendirildiği bir ortamdır.

4-)P4C eğitimi; bilgiyi aktaran, anlatan bir öğretmen tarafından değil ;çocukları konuşturan, onlara özgürce kendilerini ifade etme ortamı sağlayan, onları soruşturma ve sorgulamaya motive eden bir kolaylaştırıcı tarafından verilir.

5-)Yüksek bir entelektüel birikimden ziyade yaratıcılık ve sorunsala farklı açılardan bakmayı
gerektirir ki bu özellik en çok çocuklarda bulunur.

6-)Farklı konular ve durumlarla ilgili kendini özgürce ifade edebildikçe potansiyelini harekete geçirir ve özellikle sosyal beceriler konusunda müthiş bir özgüven artışı yaşar.

7-)Soruşturmanın sonunda ortaya çıkan ürün, kavrayış, deneyim; öğretmenin değil soruşturmaya katılan çocukların ürünüdür.

8-)P4C 60 a yakın ülkenin ders müfredatında bulunmakta ve uygulanmaktadır.

9-) P4C, hayal gücüne hitap eder ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirerek Dünyaya farklı
gözlerle bakabilmelerine olanak tanır.

10-) Çocuklar hem akıl yürütme konusunda ustalaşır hem de başkalarının akıl yürütmelerine açık hale gelerek empati yeteneklerini geliştirirler.